Projekt: Strona Maszy

Strona Maszy to zwykła strona wizytówka małej szkoły języków obcych w olsztynie gdzie biorę moje lekcje rosyjskiego. Ich stara strona była poważnie nieaktualna, nie przystosowana do urządzeń mobilnych, oraz przywoływała złe wspomnienia kadrze. Zgodziłem się wykonać tą stronę za darmo, m.in. dlatego że wyglądało to na fajny prosty projekt przy którym mógłbym się czegoś nauczyć.

After a little research I decided to use pure HTML, CSS powered by bootsrapp, and PHP for templating and server-side scripts since it appeared to be a very simple to setup. Having no prior knowledge of PHP and hearing a lot of mockery about it, I was pleasantly surprised to see that the PHP community is very active. New language features keep being added and there is good documentation provided online. It was very pleasant to learn that web layout has finally advanced past dirty hacks with floats and tables and now has a modern flexbox and grid display modes.

Niedługo po rozpoczęciu pracy wieczorami, strona była gotowa i opublikowana w chmurze. Później, dodałem także globalizację przy użyciu biblioteki gettext oraz zainstalowałem Wordpress tak aby kadra mogła publikować aktualności oraz inne wiadomości.

Kod źródłowy - Strona Maszy