Projekt: Architour

Architour to aplikacja internetowa do wizualizacji 3-wymiarowych modelów architektonicznych z możliwością tworzenia i odtworzenia "wycieczek", głownie dla celów edukacyjnych. Ta aplikacja była moją pracą inżynierską, którą wykonałem wraz z Maciejem Nowakiewiczem. Maciej zaimplementował zarówno backend oraz część frontendu, natomiast ja zaimplementowałem część w WebGL oraz pracowałem nad projektami z innych zajęć, gdzie Maciej również był w moim zespole.

Aplikacja jest napisana przy użyciu technologi nodejs. Aplikacja korzysta z biblioteki handlebars do tworzenia szablonów HTML oraz z API WebGL do renderowania trójwymiarowej sceny. Model użyty przez nas do prezentacji użyczył nam kolega Macieja i zawierał on "wypalone" (baked) dane oświetlenia.

Kod źródłowy - Architour demo